Η ομάδα

Σταύρος Καρακγούνης

Εκτυπώσεις, βιβλιοδέτηση.
Διδάχθηκε την τυπογραφία σε ηλικία 15 ετών από τον πατέρα του Δημήτριο.

Φωτεινή Πρέκα

Γραφίστρια, διμιουργικό τμήμα.
Από το 2000 ασχολήθηκε εντατικά με την ζωγραφική και ιδιαίτερα με τα λάδια.

Κατερίνα Καραγκούνη

Διαχείριση εργασιών
Από το σχέδιο στην εκτύπωση, στα χέρια σας, με σφραγίδα της Κατερίνας.